PIP pracuje nad planem kontroli na 2022 rok

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacie należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a po wprowadzeniu do Kodeksu pracy przepisów o pracy zdalnej – weryfikowanie prawidłowości powierzania tego rodzaju pracy przez pracodawców – to zadania, które mogą zostać wpisane do planu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok. Priorytetem będzie też bezpieczeństwo pracy i ochrony zdrowia, w tym eliminowanie niebezpiecznych metod pracy i jej niewłaściwej organizacji oraz poprawa ergonomii.

Plan kontroli oraz działań prewencyjno – informacyjnych jest jak na razie w fazie plaowania. GIP opierając się na wnioskach płynących ze strony społeczenej pracowników i pracodawców jak również bazując na swoim doświadczeniu oraz wnioskach płynących z realizacji zadań ustawowych bedzie bacznie przyglądał się kwestiom związanym z:

  • przestrzeganiem obostrzeń Covid-owych
  • koncentracja działań kontrolnych i prewencyjnych w obszarach aktywności zawodowej o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń zawodowych
  • przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacie należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy