Zmiany w Prawie Pracy w 2022r.

Do najważniejszych zmian w prawie pracy, których powinniśmy się spodziewać w 2022 r. należy zaliczyć:

1. kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy,
2. uregulowanie zasad prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców,
3. zmiany w zakresie zasiłków chorobowych,
4. nowa regulacja podróży służbowych kierowców,
5. uelastycznienie zatrudniania cudzoziemców na podstawie procedury uproszczonej,
6. wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance),
7. wdrożenie dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób
zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o sygnalistach),
8. wdrożenie dyrektywy UE 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa informacyjna).