Outsourcing BHP. Rzetelna i kompleksowa obsługa BHP firm z zakresu BHP

Outsourcing BHP – dowiedz się na czym polega outsourcing BHP. Sprawdź jego zasady. Przeczytaj dlaczego warto powierzyć BHP zewnętrznej firmie.

Outsourcing BHP cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Ci, którzy zdecydowali się na tę usługę szybko docenili wynikające z niej korzyści.

Każdy pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy jak też za szkolenia BHP z tym związane. Codzienne obowiązki firmowe i zmieniające się przepisy nie sprzyjają zajmowaniu się dodatkowo kwestiami związanymi z BHP. A jak wiadomo są one niezmiernie ważne zarówno ze względu na bezpieczeństwo pracowników jak i urzędowe kontrole. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na outsourcing BHP, który pozwala kompleksowo i profesjonalnie spełniać wszystkie obowiązki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Outsourcing BHP – odpowiednia umowa to podstawa współpracy 

Usługi BHP świadczone przez zewnętrzny podmiot opierają się o podpisaną umowę pomiędzy przedsiębiorcą, a firmą BHP. Odpowiednie zapisy regulują obowiązki w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Treść takich umów jest tworzona indywidualnie, ponieważ każde miejsce pracy jest inne. Dodatkowo w większych firmach często poszczególne stanowiska potrzebują własnego BHP i mogą również mieć swój własny zbiór zasad i przepisów np. ze względu na specjalistyczne maszyny czy urządzenia. Dlatego właśnie przed podpisaniem umowy uzgadniany jest szczegółowy zakres zadań BHP. Oczywiście umowa outsourcingu BHP pozostaje kwestią elastyczną, którą firma świadcząca tę usługę zawsze aneksuje w przypadku zmiany warunków w firmie lub odgórnych przepisów i procedur. Ma to ogromne znaczenie szczególnie czasach wszelkich kryzysowych sytuacji, między innymi takich jak pandemia Covid 19.

Mniej formalnych obowiązków to więcej czasu na rozwój biznesu

Niezależnie od wielkości firmy i ilości zatrudnionych pracowników outsourcing BHP odciąża przedsiębiorcę, który nie musi martwić się o cały szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oto najważniejsze korzyści outsourcingu BHP.

* Pracodawca nie potrzebuje poszerzać wiedzy z zakresu BHP. Nie musi być na bieżąco ze wszystkimi zasadami i śledzić zmieniających się przepisów. Odciążony może być również w kwestii uzupełniania dokumentów, np. w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, kiedy niezbędne jest przygotowanie dokumentacji powypadkowej. Jej niewłaściwe wykonanie może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

* Przedsiębiorca nie musi tworzyć osobnych stanowisk dla specjalistów BHP. Outsourcing BHP gwarantuje kompleksową i profesjonalną obsługę w tym zakresie. Dla właściciela firmy to nie tylko wygoda, ale też spore oszczędności. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku mniejszych firm, gdzie każdy dodatkowy etat generuje koszty, a pracownik nie jest maksymalnie produktywny ze względu na niewystarczającą ilość obowiązków. Dlatego właśnie wielu właścicieli niedużych podmiotów decyduje się na outsourcing BHP.

* Kolejną niepodważalną zaletą outsourcingu BHP jest elastyczność. Szkolenia przeprowadzane są w  formie najbardziej dogodnej dla przedsiębiorcy. Pozwala to właścicielom firm na pełną swobodę działania i optymalizację swojej kluczowej działalności. Dlatego nasza firma świadcząc usługę outsourcingu BHP oferuje też szkolenia BHP stacjonarne, szkolenia BHP online jak i szkolenia BHP e-learningowe.

Outsourcing BHP to jedna z naszych propozycji współpracy, gdzie głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w Twojej firmie zarówno tego związanego z wykonywaną działalnością jak i tego wiążącego się z urzędowymi kontrolami. Dzięki powierzeniu zadań BHP zewnętrznej firmie spokojnie i komfortowo poświęcisz się w pełni rozwojowi swojego biznesu.

PIP pracuje nad planem kontroli na 2022 rok

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacie należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a po wprowadzeniu do Kodeksu pracy przepisów o pracy zdalnej – weryfikowanie prawidłowości powierzania tego rodzaju pracy przez pracodawców – to zadania, które mogą zostać wpisane do planu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok. Priorytetem będzie też bezpieczeństwo pracy i ochrony zdrowia, w tym eliminowanie niebezpiecznych metod pracy i jej niewłaściwej organizacji oraz poprawa ergonomii.

Plan kontroli oraz działań prewencyjno – informacyjnych jest jak na razie w fazie plaowania. GIP opierając się na wnioskach płynących ze strony społeczenej pracowników i pracodawców jak również bazując na swoim doświadczeniu oraz wnioskach płynących z realizacji zadań ustawowych bedzie bacznie przyglądał się kwestiom związanym z:

  • przestrzeganiem obostrzeń Covid-owych
  • koncentracja działań kontrolnych i prewencyjnych w obszarach aktywności zawodowej o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń zawodowych
  • przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacie należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2021 r.

W dniu 31.10.2021r. wchodzi w życie „1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”
Dz.U.2021.1967
Zmiany dotyczą par.25 [obowiązek zakrywania ust i nosa]

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
b) w ust. 4 zmianie uległy zapisy w punktach: 15, 16 oraz 19